Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

1902 26 czerwca erygowano kamień węgielny pod budowę dwukondygnacyjnego gmachu szkolnego przy ulicy Szkolnej (obecnie Konarskiego 9). Projekt budynku wykonał architekt miejski O. Czerwiński według planu akademika R. R. Morfieleda z 1891 r. Car Mikołaj II zatwierdził uchwałę rządową o przyznaniu corocznej dotacji w wysokości 7.465 rubli na prowadzenie szkoły rzemieślniczej.
1903 1 lipca nastąpiło otwarcie Siedleckiej Szkoły Uczniów Rzemieślniczych o trzyletnim cyklu nauczania z dwoma kierunkami kształcenia zawodowego: kowalsko-ślusarskim i stolarskim. Inspektorem szkoły (dyrektorem) został Nikołaj Iwanowicz Nikołajew z Temriukska (obwód kubański), gdzie pełnił podobne stanowisko. Kadra pedagogiczna wywodziła się głównie spośród Rosjan. Instruktorami warsztatów byli Polacy. Naukę podjęło 36 uczniów. W następnym roku liczba ich wzrosła do 62. Do szkoły przyjmowani byli uczniowie bez względu na pochodzenie społeczne, narodowościowe bądź wyznaniowe, lecz młodzież polskiego pochodzenia stanowiła mniejszość.
1905 Zakończono budowę obliczonego na 90 uczniów gmachu szkolnego i pomieszczeń warsztatowych. Koszt budowy wraz z urządzeniami wewnętrznymi wyniósł 60.000 rubli.
1906 Opiekunem (kuratorem) szkoły został Siergij Siergiewicz Gołowin.
1908 Szkoła otrzymała prawo nadawania absolwentom tytułu czeladnika.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21