Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Egzamin zawodowy
DANE TELEADRESOWE
Egzamin zawodowy

Egzamin z kwalifikacji M.44 został przesunięty na godz. 16.00 (konflikt z egzaminem maturalnym).


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA LATO 2020 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKE - zobacz


EGZAMIN W SESJI LATO 2020r.

CZĘŚĆ PISEMNA 23.06.2020r. 

FORMUŁA 2017 (klasy trzecie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia)

kwalifikacje BD.17 , EE.03, EE.08, EE.10,  MG.19 - godz. 10.00

kwalifikacje  EE.02 , EE.05 - godz. 12.00 

FORMUŁA 2012 (absolwenci)

kwalifikacje E.7 , M.19 - godz. 10.00

kwalifikacje  E.8,  E.18,  M.44 - godz. 12.00 

kwalifikacje E.16, E.19 , E.24 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2017
(klasy trzecie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia)

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.08

wk

29.06.20r. - 03.07.20r.

8.00 , 12.00, 16.00

206

EE.10

wk

29.06.20r. - 30.06.20r.

8.00 , 12.00, 16.00

203

BD.17,EE.02, EE.03,EE.05,MG.19

 

termin ustalony przez CKZ

godzina ustalona przez CKZ

CKZ

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA 2012 (absolwenci)

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.13

wk

29.06.20r.

8.00

206

E.18

d

22.06.20r.

9.00

MSG

E.24

d

22.06.20r.

9.00

MSG

E.20

d

22.06.20r.

13.00

MSG

E.14

dk

24.06.20r.

12

336

M.44

dk

24.06.20r.

16

133

 E.19 ,
E.7, E,8 
  termin ustalony przez CKZ godzina ustalona przez CKZ CKZ

 


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2020r.

FORMUŁA 2012, kwalifikacje jednoliterowe

    Absolwenci oraz uczniowie klas czwartych, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA ->EGZAMIN ZAWODOWY) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A).

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

   Uczniowie klas trzecich technikum i szkoły branżowej odbierają deklaracje od wychowawcy i tą samą drogą oddają wypełnione formularze.

Ostateczny termin składania deklaracji upływa

22.02.2020r. (formuła 2012, kwalifikacje jednoliterowe)

07.02.2020r. (formuła 2017, kwalifikacje dwuliterowe)


EGZAMIN W SESJI ZIMA 2020r.

CZĘŚĆ PISEMNA 10.01.2020r. 

kwalifikacje E.3 , E.7 , E.15 , M.17, M.19 , M.20 - godz. 10.00

kwalifikacje E.4, E.8, E.6, E.18, E.13 , M.44 - godz. 12.00 

kwalifikacje E.14 , E.16, E.19 , E.20 , E.24 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.12

wk

30.01.20r.

8.00

204

E.13

wk

06-07.02.20r.

8, 12, 16

206

E.18

d

09.01.20r.

9.00

MSG

E.24

d

09.01.20r.

9.00

MSG

E.20

d

09.01.20r.

13.00

MSG

E.14

dk

13.01.20r.

8,12,16

336

M.44

dk

16.01.20r.

8,12,16

133

E.16

wk

30-31.01.20r.

8 ,12,16

203

Dokładny terminarz dla każdego ucznia dostępny będzie w gablocie poświęconej egzaminowi zawodowemu (na parterze szkoły przy szatniach)


OPŁATY ZA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2020 r.

Przypominamy, iż osoby przystępujące do egzaminu zawodowego po raz trzeci i kolejny zobowiązane są uiścić opłatę nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na stronie OKE - zobacz


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2020

   W związku ze zmianą podstawy programowej w tej sesji odbędą się tylko egzaminy z kwalifikacji jednoliterowych (podstawa programowa 2012 - dla uczniów klas czwartych oraz egzaminy poprawkowe). Dla uczniów klas trzecich technikum i BS1s (kwalifikacje dwuliterowe - podstawa programowa 2017) pierwszy egzamin zawodowy odbędzie się w czerwcu 2020r. (deklaracje będą składane do 22 lutego).

   Uczniowie klas czwartych technikum odbierają deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione formularze. Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A).

POBIERZ DEKLARACJĘ

Ostateczny termin składania deklaracji upływa

09.09.2019r. (PONIEDZIAŁEK)

Odbiór świadectw i dyplomów z czerwcowej sesji u wychowawców lub w sekretariacie szkoły
od 2 września 2019r.


EGZAMIN W SESJI LATO 2019r.

CZĘŚĆ PISEMNA 18.06.2019r. 

kwalifikacje E.3 , E.7 , E.15 , M.17, M.19 , M.20 - godz. 10.00

kwalifikacje E.4, E.8, E.6, E.18, E.13 , M.44 - godz. 12.00 

kwalifikacje E.16, E.20 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.12

wk

25.06.19r.

12

204

E.13

wk

26.06 - 01.07.19r.

8, 12, 16

206

E.18

d

17.06.19r.

9.00

MSG

E.24

d

17.06.19r.

9.00

MSG

E.20

d

17.06.19r.

13.00

115

E.14

dk

27.06.19r.

12.00

336

M.44

dk

28.06.19r.

12.00

336

E.16

wk

28.06.19r.

8 ,12

203

Dokładny terminarz dla każdego ucznia dostępny będzie w gablocie poświęconej egzaminowi zawodowemu (na parterze szkoły przy szatniach)


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LATO 2019r.

Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do egzaminu z danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki.

   Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (POBIERZ) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (pokój 103A). 

   Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

15.02.2019r. (PIĄTEK)


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2019

   Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki.

   Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY) lub z sekretariatu
i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A).

Ostateczny termin składania deklaracji upływa

10.09.2018r. (PONIEDZIAŁEK)

Odbiór świadectw i dyplomów z poprzedniej sesji u wychowawców lub w sekretariacie


EGZAMIN W SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2018r.

CZĘŚĆ PISEMNA 19.06.2018r. 

kwalifikacje E.3 , E.15 , M.17, M.19 , E.7, E.12 - godz. 10.00

kwalifikacje E.4, E.8, E.6, E.18, E.13 , M.44 - godz. 12.00 

kwalifikacje E.14, E.19 , E.20 ,E.24 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.12

wk

02-03.07.18r.

8, 12, 16

204

E.13

wk

30.06 - 04.07.18r.

8, 12, 16

206

E.18

d

26.06.18r.

9.00

MSG

E.24

d

26.06.18r.

9.00

MSG

E.20

d

26.06.18r.

13.00

115

E.14

dk

27.06.18r.

12.00

336

M.44

dk

28.06.18r.

12.00

336

Dokładny terminarz dla każdego ucznia dostępny będzie w gablocie poświęconej egzaminowi zawodowemu (na parterze szkoły przy szatniach)


ODBIÓR DYPLOMÓW EGAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

będzie mozliwy w sekretariacie szkoły od 28 maja 2018 roku.


UWAGA !
WYNIKI EGZ. ZAWODOWEGO

Wyniki egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 dostępne są już u wychowawców poszczególnych klas. Świadectwa będzie można odbierać od 26 marca (poniedziałek) również u wychowawców. Absolwenci odbierają świadectwa w sekretariacie szkoły.

Uczniowie, którzy nie zdali danej części lub całości egzaminu w sesji styczeń-luty i chcą przystąpić do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018r. pobierają deklarację ze strony szkoły (OGŁOSZENIA->EGZAMIN ZAWODOWY) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A).

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

30.03.2018r. (PIĄTEK)

*dodatkowy termin zgłaszania na sesję letnią dotyczy jedynie osób, które były zgłoszone do sesji zimowej 2018 i były nieobecne lub nie zdały egzaminu.


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2018r.

Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do egzaminu z danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki.

   Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (POBIERZ) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (pokój 103A). 

   Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

16.02.2018r. (PIĄTEK)


CZEŚĆ PISEMNA

11 stycznia 2018r. - godz. 10.00 (E.3, E.7, E.15, M.17), godz. 12.00 (E.6, E.8, M.44), godz. 14.00 (E.14, E.16, E.20, E.19, E.24)

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

10 stycznia - godz. 9.00 (E.18, E.24), godz. 13.00 (E.20)

Dokładne terminy cześci praktycznej z innych kwalifikacji dla poszczególnych zdających w gablocie.


KOMUNIKAT DYREKTORA OKE W SPRAWIE OPŁAT ZA EGZAMIN - tutaj


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2018r.

Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do egzaminu z danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki (wrzesień 2017).

   Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (POBIERZ) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (pokój 103A). 

   Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

08.09.2017r. (PIĄTEK)


EGZAMIN W SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2017r.

CZĘŚĆ PISEMNA 20.06.2017r. 

kwalifikacje M.17, M.19 , E.7, E.12 - godz. 10.00

kwalifikacje E.8, E.6, E.18, E.13 - godz. 12.00 ;

kwalifikacje E.20 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.12

wk

29-30.06.17r.

8, 12, 16

204

E.13

wk

21, 22, 28.06.17r.

8, 12, 16

206

E.18

d

26.06.17r.

9.00

115

M.17

w

29-30.06.17r.

8, 12, 16

CKP

E.8

w

22-26.06.17r.

9, 15

CKP

E.6

w

24-27.06.17r.

9, 15

CKP

M.19

w

23-24.06.17r.

8, 12, 16

CKP

Dokładny terminarz dla każdego ucznia dostępny będzie w gablocie poświęconej egzaminowi zawodowemu (na parterze szkoły przy szatniach)

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21