Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Matura
DANE TELEADRESOWE
Matura

Uczniowie klas maturalnych zamierzających przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2020 roku wypełniają wstępną deklarację maturalną w terminie do 30 wrześniaa 2019 r. 

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej:

Formularze deklaracji pobieramy ze strony:

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

tegoroczni absolwenci - Deklaracja 1a  

/Wybór druku zależy od roku ukończenia szkoły i typu szkoły/

Formularz należy pobrać przed rozpoczęciem wypełniania – w przeglądarce nie zawsze zapisują się dane.

Strona 1.

Numer w dzienniku: np. 01

Identyfikator szkoły: III LO 146401-0210X Technikum nr 1 146401-0430X

Przy wypełnianiu danych osobowych używamy wielkich i małych liter oraz polskich znaków. Dane muszą być zgodne dokumentem tożsamości, np. dowodem osobistym. Adres, mail i telefon muszą umożliwić kontakt z osobą składającą deklarację.

Zaznaczamy krzyżykiem płeć. Nazwisko rodowe pozostawiamy PUSTE /chyba że ktoś zmienił nazwisko/.

Zaznaczamy pole „nie przystępowałem do egzaminu w poprzednich latach” /nie dotyczy absolwentów z lat ubiegłych/

Strona 2.

Wypełniamy obowiązkowo punkty: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1. Kolejne punkty są nieobowiązkowe.

Pole „część ustna” w punkcie 2. zostawiamy z kreską /wyjątek: kiedy zdajemy drugi język obcy i chcemy zdawać część ustną/.

Punkt 3 musi być wypełniony w przypadku wybrania egzaminu z informatyki.

Zapisujemy formularz pod nazwą NAZWISKO_IMIE_KLASA (absolwenci zamiast klasy wpisują 1LO lub 1T).

Drukujemy dwustronnie wypełnioną deklarację, podpisujemy ją i dostarczamy wychowawcy klasy w terminie do 30 września 2019 r.

Wysyłamy pocztą elektroniczną zapisany plik Nazwisko_Imie_Klasa.pdf pod adres:

matura@zsp1.siedlce.pl​​

Przed wysłaniem pliku proszę sprawdzić, czy zapisały się dane w formularzu. W razie problemów proszę otwierać plik w programie Adobe Reader lub zmienić przeglądarkę internetową.

W przypadku wątpliwości proszę się kontaktować przez DZIENNIK – Barbara Kokoszkiewicz lub wysłać pytania mailem pod adres: matura@zsp1.siedlce.pl​​

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają deklaracje ostateczne do 7 lutego 2020 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie https://cke.gov.pl/ opublikował komunikaty dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2019 roku:

Proszę  maturzystów o zapoznanie się z nimi.

Barbara Kokoszkiewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21