Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Praktyki zawodowe
DANE TELEADRESOWE
Praktyki zawodowe


Zgoda na odbycie praktyki - pobierz (docx) lub pobierz (pdf)

Regulamin praktyk uczniowskich – zobacz

Szkolny opiekun praktyk – Mateusz Szmitkowski (pokój 103A)

Terminy praktyk w roku szkolnym 2019/2020:

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Liczba tygodni

Zawód / specjalność

Daty

1

Praktyka zawodowa

2it

4

Technik informatyk

04.05 – 29.05.2020 r.

2

Praktyka zawodowa

2mt

3

Technik mechanik

02.03 – 20.03.2020 r.

3

Praktyka zawodowa

3tt

4

Technik teleinformatyk

04.05 – 29.05.2020 r.

4

Praktyka zawodowa

3ct

4

Technik elektryk

02.03 – 27.03.2020 r.

5

Praktyka zawodowa

3dt

4

Technik mechatronik

02.03 – 27.03.2020 r.

6

Praktyka zawodowa

3bt

4

Technik OZE (u. i s.e.o.)

04.05 – 29.05.2020 r.

7

Praktyka zawodowa

3at

4

Technik elektronik

04.05 – 29.05.2020 r.

8

Praktyka zawodowa

3it, 3kt

4

Technik informatyk

02.03 – 27.03.2020 r.

9

Praktyka zawodowa

3mt

4

Technik mechanik

04.05 – 29.05.2020 r.


PRZED PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ   Praktyka zawodowa dla klas trzecich trwa 160 godzin (8 godzin dziennie x 20 dni).
Dla klasy 2mt praktyka trwa 120 godzin (8 godzin dziennie x 15 dni), dla 2kt oraz 2it 160 godzin
(8 godzin dziennie x 20 dni).

Uczniowie pobierają i wypełniają zgodę na odbycie praktyki. Wybrany zakład pracy pieczątką
i podpisem potwierdza chęć przyjęcia praktykanta.

  1. Uczniowie dostarczają podpisany dokument do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2019 roku (dla klas 2mt, 3it, 3kt ,3ct, 3dt) lub do 7 lutego 2020 roku (dla klas 3at, 3bt, 3mt, 2it, 3tt,)
  2. Uczniowie otrzymują wydrukowaną w 2 egzemplarzach umowę zawierającą obowiązki szkoły, obowiązki zakładu pracy, program praktyki i listę uczestników. Po podpisaniu przez zakład pracy jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do wychowawcy na min. 3 tygodnie przed planowanym terminem praktyki zawodowej.

W TRAKCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

  1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk i sporządzać każdego dnia krótką notatkę z realizowanych czynności.
  2. Potwierdzeniem odbycia praktyki jest opinia zakładu pracy i ocena (w skali szkolnej od 1 do 6) zamieszczona w dzienniczku praktyk wraz z niezbędnymi podpisami / pieczątkami.

PO PRAKTYCE ZAWODOWEJ

  1. W terminie 7 dni po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie dostarczają wypełnione dzienniczki do wychowawcy.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21