Elektryk >> PROJEKTY >> Chemia - wiem, ...
DANE TELEADRESOWE
Chemia - wiem, ...

                    

 

Projekt innowacyjny realizowany
w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 „Chemia – wiem, umiem, rozumiem”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunku chemia.

Celami szczegółowymi są:

  1. Podniesienie atrakcyjności nauki chemii.
  2. Podniesienie poziomu kompetencji chemicznych wśród uczniów/uczennic biorących udział w projekcie.
  3. Poszerzenie wiedzy nt. praktycznych zastosowań chemii w życiu codziennym oraz rozwijanie zdolności/umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.
  4. Wyrównywanie poziomu wiedzy chemicznej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz dostosowanie sposobu nauczania do programu studiów w celu ułatwienia przyszłym potencjalnym studentom kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym.
  5. Dostarczenie uczniom możliwości zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i ich zastosowaniem w praktyce.

Nasza szkoła realizuje ten projekt od 01.09.2011 r. do 30.06.2013 r.

W projekcie biorą udział:

  1. p. Krystyna Więcławek – dyrektor,
  2. p. Krystyna Mańkowska – nauczyciel chemii,
  3. uczniowie z klasy II b LO.

Innowacja Projektu polega na przeniesieniu części eksperymentów ze szkoły do nowoczesnego laboratorium uniwersyteckiego. Uczniowie klasy IIb o profilu biologiczno  – chemicznym uczestniczą w ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzonych przez kadrę akademicką Instytutu Chemii. Przewidziane są wykłady dotyczące najnowszych osiągnięć chemii wygłaszane przez znamienitych polskich uczonych chemików oraz wyjazdy edukacyjne do polskich zakładów chemicznych.

Tekst: Krystyna Więcławek

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21