Elektryk >> PROJEKTY >> Praktyki pedagogiczne
DANE TELEADRESOWE
Praktyki pedagogiczne

                    

 

Projekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Lider) realizowany
w partnerstwie z Miastem Siedlce (Partner)

"Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie"

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,

Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

 

Uczestnikami projektu są:

1. Studenci:

 • biologii studiów stacjonarnych I i II stopnia kształcenia,
 • podyplomowych Studiów Kształcenia Nauczycieli Chemii i Matematyki.

2. Nauczyciele:

 • przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, przyroda,
 • szkolni pedagodzy,
 • dyrektorzy szkół.

Nasza szkoła realizuje ten projekt od 01. 09. 2011 r. do 20. 10. 2014 r.

Wartość projektu: 3 833 175,00 zł

W projekcie biorą udział:

 1. p. Krystyna Więcławek – dyrektor
 2. p. Krystyna Mańkowska – nauczyciel chemii
 3. p. Bożena Piskorz-Kruk – nauczyciel biologii
 4. p. Monika Woińska – nauczyciel matematyki
 5. p. Ewa Wojciechowska– pedagog szkolny

Głównym celem tego projektu jest zrealizowanie praktyk studenckich w wybranych szkołach na terenie miasta Siedlce. 

oraz:

 • stworzenie efektywnego modelu praktyk pedagogicznych,
 • lepsze przygotowanie studentów i nauczycieli do roli nauczyciela przedmiotu – wychowawcy oraz niestereotypowego i równowartościowego prowadzenia zajęć w szkołach,
 • zaktualizowanie wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej nauczycieli i studentów,
 • lepsze przygotowanie wybranych szkół do prowadzenia praktyk.

W projekcie zaangażowanych jest 18 wybranych szkół z terenu Miasta Siedlce, po sześć
z każdego poziomu kształcenia: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Wśród 216 osób objętych wsparciem w ramach Projektu jest 84 nauczycieli i 132 studentów.

Zobacz zdjęcia

Tekst: Krystyna Więcławek

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21