Elektryk >> PROJEKTY >> Szukając Einsteina
DANE TELEADRESOWE
Szukając Einsteina

                                 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt innowacyjny realizowany
przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, we współpracy z Politechniką Warszawską

„Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Cel ogólny Projektu: 

Zwiększanie zainteresowania uczniów w podejmowaniu studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.

Celami szczegółowymi Projektu są:

  1. Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez przekazanie nauczycielom umiejętności stosowania w trakcie zajęć innowacyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych poprzez łączenie treści programowych z matematyki, fizyki oraz chemii.
  2. Zwiększenie atrakcyjności przekazu edukacyjnego tak, by przekazywane treści odnosić do zastosowań w życiu codziennym, co zbliży mentalnie uczniów do nauk ścisłych.
  3. Zmniejszenie dystansu pomiędzy uczniami szkół ponadgimnazjalnych, a uczelniami wyższymi (technicznymi), aby uczniowie mieli możliwość już na etapie szkoły średniej odbyć zajęcia na uczelni wyższej (wykłady i laboratoria), porozmawiać z kadrą, zwiedzić uczelnię.

Realizacji zakładanych celów służą m. in. specjalnie przygotowane materiały filmowe - nagrania wykładów prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz podręczniki dla nauczyciela i zeszyty ćwiczeń dla ucznia tematycznie powiązane z każdym wykładem. Materiały te, drogą internetową udostępniane są szkołom objętym projektem, a na etapie upowszechnienia - wszystkim szkołom i uczniom w kraju.

Nasza szkoła realizuje ten projekt od 01. 09. 2012 r. do 31. 12. 2013 r.

W projekcie biorą udział:

  1. p. Magdalena Fiuk – nauczyciel chemii,
  2. p. Agnieszka Cebula – nauczyciel fizyki,
  3. p. Elżbieta Zych – nauczyciel matematyki,
  4. 12 uczniów

W województwie mazowieckim w projekcie bierze udział 72 nauczycieli z 24 szkół oraz 288 uczniów. W okresie kwiecień – czerwiec 2012 roku odbyły się szkolenia dla nauczycieli matematyki, fizyki i chemii, którzy prowadzić będą w szkołach zajęcia pozalekcyjne, w oparciu o wypracowaną metodę „lekcji holistycznej”. Uczniowie będą uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z chemii, fizyki oraz matematyki w pracowniach na terenie Politechniki Warszawskiej. 29 września uczestniczyli w pierwszych zajęciach, które odbyły się w laboratorium na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
 

Tekst: Krystyna Więcławek

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21