Elektryk >> PROJEKTY >> Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie
DANE TELEADRESOWE
Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie

Wartość projektu ogółem - 2 162 688,75 zł

planowana kwota dofinansowania z UE – 1 946 419,84 zł

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 285 uczniów/uczennic szkół zawodowych subregionu siedleckiego służące podniesieniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez poprawę jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej do września 2019 roku.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez organizację 148 staży i 52 praktyk u pracodawców do września 2019 roku,
  2. Poprawa zdolności do zatrudnienia 285 uczniów poprzez uzyskane w projekcie wsparcia do września 2019 roku.
  3. Poprawa jakości bazy pracowni zawodowych  w 7 szkołach, w tym pełniących funkcję ośrodków egzaminacyjnych również dla innych szkół do stycznia 2019 roku.

Realizacja celu projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych RPO Województwa Mazowieckiego poprzez podejmowane działania, które zwiększą potencjał szkół, rozpropagują korzyści płynące z wyboru ścieżki kształcenia zawodowego w kontekście  potrzeb rynku pracy oraz wpłyną na podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki oraz zwiększy zdolność do zatrudnienia uczniów szkół kształcenia zawodowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21