Elektryk >> PROJEKTY >> Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie
DANE TELEADRESOWE
Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie

Zajęcia pozalekcyjne:

Technikum:

I.1. kurs IT Essentials, (12 osób po 30 godzin)

I.2, kurs CCNA Routing and Switching (20 osób po 100 godzin)

I.3. budowa i programowanie robotów (18 osób po 21 godzin)

I.4. szkolenie i egzamin SEP (70 osób po 12 godzin)

  • Branżowa Szkoła I stopnia (do 31.08.2017 Zasadnicza Szkoła Zawodowa):

I.3. budowa i programowanie robotów (6 osób po 21 godzin)

I.4. szkolenie i egzamin SEP (30 osób po 12 godzin)

Staże w przedsiębiorstwach

min. 450 godzin dla 60 uczniów Technikum nr 1. Za udział w stażach przysługuje wynagrodzenie stażowe w łącznej wysokości 6000 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu staży i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.

W ramach staży możliwy jest zwrot kosztów dojazdów osób zamieszkujących obszary wiejskie z/na staż, pod warunkiem ich udokumentowania i wcześniejszego zawnioskowania, do wyczerpania limitu określonego na liczbę wszystkich stażystów. Możliwy jest również zakup odzieży roboczej. Wszyscy uczestnicy staży zostaną ubezpieczeni od NNW oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy oraz skierowani na wstępne badania lekarskie.

Praktyki w przedsiębiorstwach

min. 150 godzin dla 24 uczniów Branżowej Szkoły 1 stopnia. Za udział w praktykach przysługuje wynagrodzenie za praktykę w łącznej wysokości 2000 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu praktyki i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.

W ramach praktyki możliwy jest zwrot kosztów dojazdów osób zamieszkujących obszary wiejskie z/na praktykę, pod warunkiem ich udokumentowania i wcześniejszego zawnioskowania, do wyczerpania limitu określonego na liczbę wszystkich praktyk. Możliwy jest również zakup odzieży roboczej. Wszyscy uczestnicy praktyki zostaną ubezpieczeni od NNW oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy oraz skierowani na wstępne badania lekarskie.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21