Elektryk >> SZKOŁA >> Kalendarz
DANE TELEADRESOWE
Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Semestr I

 

wrzesień

odpowiedzialny

2 poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Ł.Jóźwiak, M. Fiuk, I. Kryczka

12 czwartek

Rada Pedagogiczna - 16:35                                                                                

dyrektor

17 wtorek

obchody rocznicy 17 września-udział w uroczystościach miejskich

A. Misiak

24 wtorek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

dyrektor, wychowawcy klas

16:00 - po szkole podstawowej

16:45- po gimnazjum

24 wtorek

Szkolenie maturzystów/procedury egzaminu, dostosowania warunków/: 12.10 - 4at,4ct, 4dt, 4mt;       13.15 - 4it, 4tt, 3alo, 3blo  

B.Kokoszkiewicz

26 czwartek

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych 16:30

B.Kokoszkiewicz

do 26 czwartek

Zebrania z rodzicami pozostałych klas
 (wybór "trójek" klasowych)

wychowawcy klas

do 30 poniedziałek

Przekazywanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych do odpowiedniego wicedyrektora

wychowawcy klas

do 30 poniedziałek

Wybór Samorządu Uczniowskiego

opiekun Samorządu Uczniowskiego

do 30 poniedziałek

Wybór Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący Rady Rodziców

30 poniedziałek

Składanie deklaracji maturalnych

wychowawcy klas maturalnych

październik

 

11 piątek

Uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej

E.Godziewska,
 M. Fiuk, I. Kryczka, M. Piskorz

14 poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

 

17 czwartek

Dzień Papieski

ks. Jan Kluska

listopad

 

1 piątek

Wszystkich Świętych

 

11 poniedziałek

Narodowe Święto Niepodległości

 

12 wtorek

Uroczystość szkolna z okazji 101-lecia Odzyskania Niepodległości, ślubowanie uczniów klasy wojskowej

E. Godziewska, A. Misiak, Ł. Jóźwiak, M. Murawski

21 czwartek

Zebrania z rodzicami  - klasy pierwsze - 16:30

wychowawcy klas

Zebrania z rodzicami  - pozostałe klasy - 17:30

22 piątek

Święto Szkoły

dyrektor, E. Godziewska, Ł. Jóźwiak, M. Szmitkowski, wychowawcy klas

22 piątek

Rada Pedagogiczna /szkoleniowa/ - 12:30                                                                               

dyrektor

grudzień

 

do 4 środa

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych

nauczyciele uczący w klasach maturalnych

5 czwartek

Dyżur dla rodziców uczniów klas maturalnych

wychowawcy klas maturalnych

12 czwartek

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych

nauczyciele uczący w klasach maturalnych

13 piątek

Szkolny program z okazji rocznicy stanu wojennego

I.Dziedzic-Myka, B. Mazurkiewicz

13 piątek

Zakończenie semestru w klasach maturalnych

 

16 poniedziałek

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 16:35

dyrektor, wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele uczący w klasach maturalnych

20 piątek

Szkolny program wigilijny

E. Godziewska, M. Zgorzałek, M. Piskorz, Ł.Jóźwiak

Wigilie klasowe

wychowawcy klas

23.12 -31.12

Zimowa przerwa świąteczna

 

styczeń

 

1 środa

Nowy Rok

 

2 czwartek

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

3 piątek

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

do 16 czwartek

Wystawienie propozycji ocen semestralnych

nauczyciele uczący w klasach

16 czwartek

Dyżur dla rodziców

wychowawcy klas

 

Próbne egzaminy maturalne.

B. Kokoszkiewicz

do 23 czwartek

Wystawienie ocen śródrocznych

nauczyciele

24 piątek

zakończenie semestru pierwszego w klasach niematuralnych

 

27 poniedziałek

Rada klasyfikacyjna dla klas niematuralnych - 16.35 Rada Plenarna

dyrektor

 

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

R.Polański

 

 

 

Semestr II

 

28 wtorek

Zebrania z rodzicami - klasy pierwsze

wychowawcy klas

Zebrania z rodzicami - pozostałe klasy

 

 

 

luty

 

do 7.02 piątek

składanie ostatecznych deklaracji maturalnych

wychowawcy klas maturalnych

10-23.02

Ferie zimowe

 

28 piątek

Narodowy Dzień Pamięci Dzień Żołnierzy Wyklętych

A. Misiak, W. Charczuk

marzec

 

 

Rekolekcje

katecheci

kwiecień

 

8 środa

Poinformowanie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych, dyżur dla rodziców

wychowawcy klas maturalnych

8 środa

pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

katecheci

9 - 14 czwartek-wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

 

17 piątek

Dzień Otwarty Szkoły

M. Szmitkowski

do 20 poniedziałek

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

nauczyciele uczący w klasach maturalnych

21 wtorek

Spotkanie dyrekcji z maturzystami

B.Kokoszkiewicz

22 środa

Rada szkoleniowa - procedury przeprowadzanie egzaminu maturalnego - 16.35

B.Kokoszkiewicz

22 środa

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 16.35

dyrektor, wychowawcy klas maturalnych

24 piątek

Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych

E.Godziewska, Ł.Jóźwiak

30 czwartek

Uroczystość szkolna z okazji Święta 3 Maja

M.Ługowska

maj

 

1 piątek

Święto Pracy

 

3 niedziela

Święto Konstytucji 3 Maja

 

4,5,6   poniedziałek, wtorek, środa

Egzaminy maturalne. Dni wolne od zajęć lekcyjnych

B.Kokoszkiewicz

od 7 do 22

Egzamin maturalny - część ustna

 

od 4 do 22

Egzamin maturalny - część pisemna

 

czerwiec

 

do 10 środa

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

nauczyciele uczący w klasach

10 środa

Dyżur dla rodziców.

wychowawcy klas

11 czwartek

Święto Bożego Ciała

 

12 piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

19 piątek

Wystawienie ocen końcowech.

nauczyciele

22 poniedziałek

Rada klasyfikacyjna - 16:35                                                                               

dyrektor, wychowawcy klas maturalnych

23 wtorek

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

R.Polański

26 piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

E.Godziewska, Ł.Jóźwiak

30 wtorek

Rada Pedagogiczna Plenarna - 9:00                                                                                

dyrektor

lipiec

 

 

Wydawanie świadectw dojrzałości

wychowawcy klas maturalnych

sierpień

 

wtorek

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

B.Kokoszkiewicz

20 czwartek

Rada Pedagogiczna - 9.00

dyrektor

24 - 25 poniedziałek, wtorek

Egzaminy poprawkowe

R.Polański

27 czwartek

Rada Pedagogiczna - 900                                                                               

dyrektor

Terminy rad szkoleniowych mogą ulec zmianie.

 

W kalendarzu nie uwzględniono terminów zebrań nadzwyczajnych Rady Pedagogicznej.

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 12 września 2019 roku

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21