Elektryk >> SZKOŁA >> Rzecznik Praw Ucznia
DANE TELEADRESOWE
Rzecznik Praw Ucznia

W każdym przypadku możesz się zwrócić o pomoc!

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole

 1. Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły.

 2. Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

 3. Zwiększanie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli.

 4. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).


Sposoby działania Rzecznika

 1. Załatwianie indywidualnych skarg.

 2. Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.

 3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 4. Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w szkole.

 5. Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną.


Uprawnienia Rzecznika

 1. Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.

 2. Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

 3. Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania.

 4. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron.


Rzecznik Praw Ucznia:

 • To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.

 • W każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić i poprosić o pomoc.

 • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować.

 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.

 • Nie zrobi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz.

 • Zachowuje dyskrecję!

Rzecznikiem Praw Ucznia jest p. Michał Bartoń – dyżur czwartek 940 - 1020

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21