Elektryk >> PROJEKTY >> Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie
DANE TELEADRESOWE
Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie

 

Uwagi odnośnie wypełniania dzienniczków praktyk / stażu oraz not obciążeniowych - zobacz


Wzór dziennika praktyk (1 miesiąc) NOWY - pobierz

Wzór dziennika stażu (3 miesiące) NOWY - pobierz

Oznaczenie miejsca stażu - pobierz

Oznaczenie miejsca praktyk - pobierz

Wzór noty obciążeniowej, na podstawie której przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się z Miastem z wydatków przewidzianych w umowie - pobierz


ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DLA STAŻYSTÓW/PRAKTYKANTÓW

Zgodnie z wcześniejszą informacją będzie realzowany do wysokości opłat za środki transportu publicznego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką).

Oświadczenie - dojazd samochodem 

Oświadczenie i upoważnienie do korzystania z samochodu

Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu


Zał. 1 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - pobierz

Zał. 2 Wzór odwołania upoważnienia - pobierz


Regulamin praktyk/staży zawodowych organizowanych w ramach projektu - pobierz


Czarno-biały logotyp (w przypadku wydruku dzienniczka na drukarce czarno-białej) - pobierz


Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu podpisany przez Prezydenta Miasta Siedlce

Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 - Deklaracja uczestnictwa - dla Technikum , dla Szkoły Branżowej

Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Zał. nr 4 -Wybór form wsparcia - dla Technikum , dla Szkoły Branżowej

Zał. nr 5 -Kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie

Zał. nr 6 -Kryteria kwalifikujące UP na staże/praktyki zawodowe

Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu_dochody

Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu_wielodzietność

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21