Elektryk >> DOKUMENTY >> Zbiór dokumentów
DANE TELEADRESOWE
Zbiór dokumentów


STATUT TECHNIKUM NR 1 W SIEDLCACH
dokument w formacie pdf

 

STATUT III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SIEDLCACH
dokument w formacie pdf

 

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1 W SIEDLCACH
dokument w formacie pdf

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
dokument w formacie pdf - stan 11.09.2013r.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
dokument w formacie pdf

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
dokument w formacie pdf                                   

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA INTERNATU
dokument w formacie pdf - stan na 11.09.2013r.

 

PROCEDURY
Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
III LO
Technikum nr 1
ZSZ nr 1
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21